Küpsiste tingimused

Käesolevates vastutavate töötlejate Hindreku Turismitalu OÜ (registrikood 14248028, aadress Hindreku, Valgma küla, 72606 Paide linn, Järva maakond, edaspidi Hindreku talu) ja küpsiste kasutamise tingimustes (edaspidi Tingimused) selgitame, milliseid küpsiseid ja sarnaseid tehnoloogiaid Hindreku veebilehel (hindrekutalu.ee) kasutatakse.

Hindreku Turismitalu OÜ ei vastuta kolmandate osapoolte küpsiste tehnoloogiate eest. Kolmandad osapooled ja nende privaatsustingimused on välja toodud Veebilehe allosas küpsiste eelistuste kirjelduses.

Mis on küpsised? Küpsised ehk cookied on mahult väikesed tekstifailid, mis salvestatakse teie arvutisse või muusse seadmesse Hindreku talu veebilehte külastades.

Miks Hindreku talu kasutab küpsiseid? Küpsised on vajalikud teie paremaks teenindamiseks. Küpsised võimaldavad Hindreku talu veebilehel jätta meelde teie eelistusi veebilehe külastusel, näiteks eelistatava keele kohta või tunda ära kasutaja seadme. Kasutame küpsiste kaudu teie kohta saadud teavet Hindreku talu veebilehe sisu ja kasutusmugavuse parandamiseks, samuti on küpsised vajalikud kasutusstatistika jälgimiseks.

1. Küpsiste liigid ja kogutavad andmed
1.1. Küpsised võib tulenevalt nende paigaldamise ajast jagada:
1) ajutised ehk sessioonipõhised küpsised – võimaldavad ühendada kasutaja tegevusi ühe ja sama veebilehitseja sirvimissessiooni jooksul ajutiselt, s.o veebilehitseja akna avamisest kuni selle sulgemiseni või kuni 4 tunni möödumiseni pärast viimast lehevaatamist;
2) püsivad küpsised  – salvestatakse kasutaja seadmele püsivalt küpsises määratletud ajaks ning aktiveeritakse iga kord, kui kasutaja külastab veebilehte, millelt küpsis paigaldati.

1.2. Küpsised võib tulenevalt nende kuuluvusest jagada:
1) esimese osapoole küpsised – pärinevad vaadatavalt veebilehelt. Veebilehed võivad nende küpsiste abil salvestada teavet, mida taaskasutatakse järgmisel korral, kui veebilehte külastatakse. Isikuandmete töötlemise seisukohalt on esimese osapoole küpsise paigaldajaks vastutav töötleja (või ükskõik milline tema volitatud töötleja), kes haldab külastatavat veebilehte;
2) kolmandate osapoolte küpsised – pärinevad näiteks teiste veebilehtede reklaamidelt, mis asuvad kasutaja poolt külastataval veebilehel. Isikuandmete töötlemise seisukohalt on kolmanda osapoole küpsise paigaldajaks vastutav töötleja, kes erineb külastatava veebilehe haldajast. Meil pole kontrolli nende küpsiste ega selle üle, kuidas kolmandad osapooled neid kasutavad. Kui soovite rohkem informatsiooni selle kohta, kuidas need küpsised töötavad ja kuidas neid hallata või kustutada, võite külastada veebisaiti Your Online Choices.

1.3. Küpsiste kogutavad andmed ja liigitamine vastavalt paigaldamise üldisele eesmärgile:
1) vajalikud küpsised – olulised veebilehtedel ringiliikumiseks, selle funktsioonide kasutamiseks ning kasutajate poolt valitud teenuste osutamiseks. Ilma nende küpsiste paigaldamiseta ei saa kasutajale veebilehte ja tema soovitud teenuseid osutada.
Vajalike küpsiste poolt salvestatavad andmed olenevad konkreetsest küpsisest. Üldjuhul salvestavad küpsised kasutaja poolt seatud privaatsussätete muutuseid, milliseid teenuseid soovib kasutaja tarbida (s.t teenuste info), võimaldavad sisse logida teenustesse (s.t nt kasutaja tunnuse jms salvestamine), veebilehe pahatahtliku kasutamise tuvastamine (s.t teave selle kohta), kasutaja ja bot’ide eristamine ja seejuures vajaliku info kogumine veebilehe kasutuse kohta. Siia kategooriasse kuuluvad ka personaliseerimata reklaami kuvamiseks ja töötlemiseks kasutatavad küpsised;
2) statistilised küpsised – koguvad informatsiooni selle kohta, kuidas kasutajad veebilehti kasutavad, näiteks milliseid veebilehti nad kõige sagedamini külastavad ja milliseid veateateid nad veebilehtedelt saavad. Personaliseeritud analüütika küpsiste osas vt viimase küpsiseliigi kirjeldust. Osa kogutud informatsioonist liidetakse ja anonümiseeritakse. Nende küpsiste eesmärgiks on parandada veebilehtede toimimist;
Statistilised küpsised koguvad andmeid veebilehtede külastuse ja kasutuse kohta (sh millised (alam)lehed, lehe osad avati). Näiteks kogutakse järgnev teave kasutaja seadme/kasutaja suhtluse/kogemuse veebilehega (nt veateated jms), kasutaja seadme IP-aadressi ja asukoha teabe kohta. IP-aadressidele analüütika küpsised ligi ei pääse;
3) Eelistuste küpsised – need küpsised võimaldavad jätta meelde kasutaja tehtud valikuid (nt teksti suurus, muud veebilehe muudetavad omadused) ja tunnuseid (nt kasutajanimi, keel või kasutaja asukohariik), et pakkuda personaalsemaid ja mugavamaid võimalusi veebilehe kasutamiseks;
4) personaalse reklaami küpsised (sh personaalne analüütika, tracking-küpsised) – need küpsised võimaldavad näidata kasutajale personaliseeritud reklaami ja viia läbi turu-uuringuid ning -analüüse, kasutades kasutaja käitumise ja huvide kohta saadud andmeid. Saadud andmeid võidakse jagada reklaamivõrgustikega ja reklaamiteenuse pakkujatega. 
Personaalse reklaami küpsised ja personaalse analüütika küpsised koguvad teavet kasutaja veebilehtede külastuse ja kasutuse kohta (st andmed huvide ja käitumise kohta), et kuvada eelduslikult kasutajale huvipakkuvaid reklaame (teave kasutaja veebilehtede kasutamise kohta), teave juba kuvatud reklaamide kohta ja nendega “suhtlemise” kohta (st kas isik on mingit reklaami/pakkumust vms avanud), andmed kasutaja seadme kohta (et nt uuel külastusel tuvastada) jpm. Reklaami küpsistena mõistetakse ka sotsiaalmeedia küpsiseid osas, mis ei kaasu kasutajale vaid sel põhjusel, et kasutaja soovib sise jagada.

1.4. Hindreku Turismitalu OÜ kasutab veebilehtedel eelkirjeldatud küpsise liike järgnevatel eesmärkidel:
– veebilehtede sujuvamaks toimimiseks ja teenuse osutamiseks;
– veebilehtede kasutajamugavuse ja ligipääsetavuse tõstmiseks;
– reklaami näitamiseks;
– sise parendamiseks/teenuse parendamiseks – statistika ja analüütika küpsised võimaldavad parendada sisu vastavalt lugemise arvule. See annab meile hädavajaliku informatsiooni selle kohta, mille vastu on parasjagu huvi;
– vajadusel kasutatakse küpsistega kogutud isikuandmeid kohtus või muudes õiguskaitseorganites tõendina (nt tõendamaks oma andmekaitse protsesse).

2. Töötlemise õiguslikud alused
2.1. Hindreku talu töötleb küpsiste kasutamiseks isikuandmeid, kas nõusoleku alusel, põhjusel, et töötlus on lepingu täitmiseks vajalik või õigustatud huvi alusel.
2.2. Töötlemise alused (õigustatud huvi või lepingu täitmiseks vajalik) lähtuvalt küpsiste liigist, kui töötlemise aluseks ei ole nõusolek:
– vajalikud küpsised – kuna vajalikud küpsised on vajalikud teenuse osutamiseks ja ilma nendeta ei saa teenuse osutamine toimida ei ole vastavate küpsiste kasutamiseks vajalik nõusolek. Vajalikud küpsised on automaatselt sisse lülitatud ning neid ei saa välja lülitada. Töötlemise aluseks olenevalt on kas õigustatud huvi või leping, kui küpsise kasutamine on vajalik kasutaja ja Hindreku talu ettevõttega lepingu täitmiseks.
– statistika küpsised – statistika/analüütika küpsiste kasutamine on meediaettevõtte äris hädavajalik, et luua kasutajale huviapakkuvat sise ning tagada hea kasutajakogemus. Vastavate küpsiste puhul on töötlemise aluseks kasutaja antud nõusolek.
– eelistuste küpsised – kuigi küpsised ei ole hädavajalikud teenuse tehniliseks toimimiseks, siis eelistuste küpsised on hädavajalikud kasutajale sobiva teenuse pakkumiseks ja esmase kasutajamugavuse tagamiseks, arvestades, et vastavad küpsised salvestavad üldjuhul keele, video kvaliteedi, lehe suuruse jne eelistused. Eelistuste küpsiste kasutamise aluseks on kasutaja antud nõusolek.
– personaalse reklaami küpsised (sh personaalne analüütika, tracking-küpsised) – töötlemise aluseks on kas kasutaja antud nõusolek. Vastava küpsised ei ole automaatselt sisse lülitatud. Kasutaja annab personaalse reklaami küpsiste kasutamiseks nõusoleku. Nende küpsiste abil näidatakse kasutajale toodete ja teenuste reklaami ka siis, kui külastate teisi veebisaite. Reklaami kohendatakse kasutades veebilehe külastaja käitumise ja huvide kohta saadud andmeid, nt mitu korda kasutaja konkreetset reklaami näeb. Reklaamiküpsised aitavad meil mõõta meie turunduskampaaniate tõhusust. Samuti aitab kolmandate osapoolte reklaami näitamine veebilehtedel tasuda veebisaidi haldamise kulud ning seetõttu on kasutajatel võimalik vebeisaiti kasutada ilma registreerimis – või kasutustasu maksmata.

3. Küpsiste seadete muutmine
3.1. Hindreku talu võimaldab kasutajatel hallata küpsiste kasutamist, sh küpsiseid liikide kaupa sisse ja välja lülitada (v.a vajalikud küpsised). Oma valikuid saab kasutaja hiljem igal ajal muuta, klõpsates veebilehe allosas oleval küpsiste eelistuste lingil.
3.2. Küpsiste seadeid on võimalik hallata ka oma vebeilehitseja kaudu:

Internet Explorer
Chrome
Firefox
Opera
Safari

en_US